Disclaimer & algemene voorwaarden

Disclaimer
Door deelname aan onze cursussen en trainingen verklaart de klant/cursist zich akkoord met onderstaande.

Wij doen ons uiterste best om onze cursussen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Desalniettemin is er altijd een kleine kans dat er tijdens een training iets gebeurt. In dit kader stellen wij nadrukkelijk dat deelname aan onze cursussen en trainingen te allen tijde op eigen risico geschiedt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade (directe of gevolgschade) aan mensen en/of spullen (tenzij aantoonbaar van grove nalatigheid of opzet onzerzijds sprake is).

Veiligheidsgerelateerde instructies en aanwijzingen van de instructeur(s) tijdens onze cursussen/trainingen dienen te allen tijde direct, zonder voorbehoud en volledig opgevolgd te worden. Daarnaast adviseren wij om evt. (medische) zaken, die tijdens de cursus uw veiligheid, die van uw mede-cursisten, die van de instructeur(s) en/of anderen in gevaar zouden kunnen brengen, vooraf bij ons en/of de instructeur(s) te melden zodat hier in de training rekening mee gehouden kan worden.

Algemene voorwaarden
Onze overige algemene voorwaarden vindt u in pdf-formaat hier.