Wat is een AED?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is een apparaat wat bij een circulatiestilstand (in de volksmond hartstilstand genoemd, hoewel dit niet 100% correct is) aangesloten kan worden bij het slachtoffer. Hiertoe dienen elektroden op de ontblote borst van de patiënt geplakt te worden en moeten de hulpverleners de gesproken instructies van het apparaat opvolgen.

De AED meet, zodra hij aangesloten is, of het slachtoffer baat heeft bij een elektrische schok. Medisch gezien is dit het geval bij ventrikelfibrillatie, een toestand waarbij het hart niet meer pompt maar chaotisch aan het “trillen” is. Deze toestand komt in de eerste minuten van een circulatiestilstand vaak voor. Juist daarom is het zo essentieel dat de AED snel, liefst zo snel mogelijk, aangesloten wordt!

De AED beoogt de ventrikelfibrillatie op te heffen met een elektrische schok door het hart heen. Soms zijn hier meerdere schokken voor nodig, daardoor blijft de AED gedurende de hulpverlening elke twee minuten kijken of een nieuwe schok nodig is.

Wanneer de ventrikelfibrillatie opgeheven wordt ligt het hart stil, de AED brengt het hart dus niet opnieuw op gang (dit is een van de grootste fabeltjes uit de AED-wereld!!). Het lichaam is soms echter zelf in staat een stilstaand hart weer op gang te brengen, zodra de ventrikelfibrillatie opgeheven is. Hiervoor is het vrijwel altijd noodzakelijk dat, naast de AED, ook goede hartmassages gegeven worden!

Goede hartmassages/reanimatie en een AED aansluiten zijn samen dus de gouden combinatie om een slachtoffer van een circulatiestilstand een zo groot mogelijke overlevingskans te bieden. Onze insteek is dan ook om niet alleen het aantal AED’s te verhogen, maar rondom elke AED ook zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren.