Uw eigen AED

Snelle beschikbaarheid van een AED, i.c.m. goed uitgevoerde reanimatie, vergroot de overlevingskans bij een circulatiestilstand enorm. Veel mensen zouden daarom graag een AED beschikbaar hebben, maar om diverse redenen (hoge kosten, verantwoordelijkheid enz.) zijn er relatief weinig in omloop. Wij willen hier graag verandering in aanbrengen, want levensreddende apparaten zouden voor iedereen beschikbaar moeten zijn!

Uw eigen AED, gratis en zonder zorgen!

Hartveilig Walcheren stelt op Walcheren AED’s in bruikleen beschikbaar aan groepen burgers die bereid zijn te leren reanimeren en deze kennis duurzaam op pijl te houden. Want een AED zelf redt geen levens, hiervoor zijn burgerhulpverleners nodig! Wij werken hierbij op basis van onderstaande principes.

  • U gaat zelf op zoek in uw omgeving naar buurtgenoten die bereid zijn te leren reanimeren en samen met u uw straat/buurt hartveilig te maken. U kunt hierbij evt. dit formulier gebruiken.
  • Wanneer u ten minste 12 cursisten heeft meldt u zich aan. Wij plannen samen met u een 2,5 uur durende basiscursus op maat. De kosten daarvoor kunt u bij de meeste zorgverzekeraars declareren! Dit is terug te vinden in uw verzekeringspolis.
  • Na afloop van de cursus ontvangt u van ons een AED in bruikleen. Deze wordt kosteloos beschikbaar gesteld, onderhouden en aangemeld bij Hartslag Nu door Hartveilig Walcheren.
  • Omdat een AED alleen zelden of nooit een leven kan redden, en gecombineerd moet worden met goede reanimatie, wordt gedurende de bruikleen-periode een jaarlijkse opfriscursus van 2 uur gepland.
  • Wij werken op basis van vertrouwen en streven naar een langdurige samenwerking met betrokken inwoners. Indien mensen verhuizen, geblesseerd zijn of om andere redenen niet (meer) kunnen deelnemen aan cursussen is dat voor ons absoluut geen reden de samenwerking te beëindigen. Wel kijken we in dat geval samen met u naar een oplossing op maat om de weggevallen personen te vervangen en de hulpverlening op niveau te houden. Uitgangspunt blijft ten aller tijden: goede burgerhulpverlening binnen enkele minuten aanwezig!