Buurt-/straat-AED

Veel mensen zouden graag een AED in hun straat of buurt beschikbaar hebben, maar om diverse redenen (m.n. hoge kosten) komt deze er vaak niet. Verreweg de meeste AED’s hangen bij bedrijven of (semi-)overheidsgebouwen, en niet direct bij burgers in de straat.

Wij willen ook voor particulieren een AED haalbaar maken. Zonder ingewikkelde en tijdrovende spaarsystemen, zoals bij andere organisaties soms het geval is. Gewoon door bij ons een reaminatiecursus te volgen met uw straat of uw buurt.

Samen gaan we dan de uitdaging aan om uw buurt/straat blijvend hartveilig te maken. U enthousiasmeert uw buurtgenoten om te leren reanimeren en deze kennis jaarlijks bij te houden, wij stellen vervolgens de materialen (AED, accessoires) in bruikleen beschikbaar en komen bij u in de buurt de reanimatiecursus verzorgen. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken! U kunt evt. dit formulier gebruiken om de interesse in uw buurt te peilen.