Waarom reanimeren?

Waarom vinden wij onze doelstellingen zo belangrijk? Wij zetten hieronder wat feiten voor u op een rijtje:

  • Er zijn jaarlijks 15.000 á 16.000 reanimaties in Nederland. Dat zijn er ongeveer 300 per week!
  • Een kleine 25% van de slachtoffers overleeft. We hebben hier de laatste decennia enorme vooruitgang in geboekt maar zijn nog lang niet tevreden!
  • Van de overlevenden geldt: 80% heeft een goede neurologische score, 10% heeft lichte schade, 10% functioneert niet meer zelfstandig. Omdat het grote merendeel van de overlevenden dus niet of nauwelijks restverschijnselen overhoudt, is het goed reanimatie altijd een kans te geven!
  • In 56% v.d. gevallen van een reanimatie wordt daadwerkelijk gestart
  • 70-80% van de reanimaties gebeurt thuis
  • De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 66 jaar
  • De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke slachtoffers = 3:1
  • 50% van de slachtoffers heeft geen voorgeschiedenis met hartklachten

Reanimatie komt dus vaak voor! Alleen door snelle hulpverlening kan iemand overleven. Daarnaast verhoogt snelle hulpverlening de kwalitatieve uitkomst van de reanimatie. Professionele hulpverlening is daarom vaak te laat. Wij willen een bijdrage leveren om de overlevingspercentages en kwaliteit van leven na reanimatie te verhogen. Help ons door te leren reanimeren en u hard te maken voor een AED in uw buurt!